fbpx

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ’ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες «Ε.Α.ΟΜ. – ΑμεΑ» ,e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (εφ’ εξής «Ομοσπονδία» ή «εμείς»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (Data Controller), συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας.
 
1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; 

Οποιοδήποτε στοιχείο πληροφορίας συνδέεται με ένα άτομο (Το Υποκείμενο των δεδομένων) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα στην ταυτοποίησή του, αποτελεί σύμφωνα με το νόμο προσωπικό δεδομένο. Για παράδειγμα, όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, τραπεζικός λογαριασμός , e-mail, ip διεύθυνση… Σε περίπτωση αμφιβολίας για το αν μία πληροφορία είναι προσωπικό δεδομένο θεωρείστε ότι είναι προσωπικό δεδομένο.

2. Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; 

Ευαίσθητα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στα παρακάτω:
• Φυλετική ή εθνική προέλευση,
• Πολιτικά φρονήματα η συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση,
• Θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις,
• Φυσικές, φυσιολογικές , Ιατρικές ή γενετικές πληροφορίες,
• Κοινωνική του πρόνoια , Ερωτική ζωή
• Ποινικές διώξεις και καταδίκες του ατόμου.

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων; 

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
 
4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε; 

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies, τα Δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας.
Δεδομένα Ταυτοποίησης : Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, IP Address …κλπ
Δεδομένα Επικοινωνίας : διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο…κλπ
Φωτογραφικό Υλικό : Φωτογραφίες , Βίντεο
Δεδομένα απαραίτητα για την συμμετοχή σας σε Αθλητικές Δραστηριότητες : Πληροφορίες απαραίτητες για την διαχείριση των αιτήσεων συμμετοχής σε Αθλητικές Δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν και Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα όπως Ιατρικές Βεβαιώσεις Συμμετεχόντων
 
5. Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας;  

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Ομοσπονδία ς μας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Ομοσπονδία μας και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά έναντι της Ομοσπονδία ς μας για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας, τα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί.

6. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας; 

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τους κάτωθι σκοπούς:
• την επεξεργασία των Αιτήσεων συμμετοχής σας,
• την υποστήριξη των Αθλητικών Δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχετε,
• την ενημέρωση συνεργαζόμενων φορέων και Ομοσπονδιών,
• την συντήρηση των βιογραφικών στοιχείων των Αθλητών & των Συμμετεχόντων σε Αθλητικές Διοργανώσεις και την προβολή αυτών στις Ιστοσελίδες και λοιπά μέσα της Ομοσπονδίας και των συνεργαζόμενων φορέων και Ομοσπονδιών,
• την έκδοση Δελτίων Τύπου,
• υποστήριξη Χορηγιών,
• την αξιολόγηση του αιτήματός σας και την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων,
• την αξιολόγηση των αιτήσεων και βιογραφικών με σκοπό την πιθανότητα πρόσληψης στην Ομοσπονδία μας,
 
7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας; 

Η Ομοσπονδία μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων σας σε για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.
Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Ομοσπονδία ς, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς Ομοσπονδίες, Φορείς & Επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.
 
8. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι “Εκτελούντες την Επεξεργασία” σέβονται τα Δεδομένα σας; 

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Ομοσπονδία :
α) να τηρούν εχεμύθεια, 
β) να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Ομοσπονδίας,
γ) να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, 
δ) να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR). 

9. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας; 

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Ομοσπονδία , εκτός εάν επιλέξετε την διακοπή αποστολής του. 
Τα βιογραφικά στοιχεία που υποβάλλετε μέσω email για εργασία στην Ομοσπονδία τα διατηρούμε για τρία (3) χρόνια , εκτός και εάν μας δηλώσετε ότι επιθυμείτε την διατήρησή τους για λιγότερο χρονικό διάστημα ή και για διαγραφή τους 
 
10. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας; 

Η Ομοσπονδία μας δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα σας.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα τα οποία συνεχώς βελτιώνονται βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. 

 
11. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα δικαιώματα:
• Πρόσβασης στα δεδομένα σας
• Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας 
• Φορητότητας των δεδομένων σας
• Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
• Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
• Άρσης της συγκατάθεσης σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας. 

12. Πως μπορώ να ασκήσω τα δικαιώματά μου;

Για να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματά σας στην Ομοσπονδία μας , μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδία ς στην ταχυδρομική διεύθυνση ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΟΑΚΑ ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ Τ.Κ. 15123 Μαρούσι Αττικής, Τηλ 2106894875–2106812523, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., καθώς και να υποβάλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

13. Εάν είμαι κάτω των 16 Ετών;

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει την άδεια γονέα / κηδεμόνα σας προτού μας δώσετε κάποιο από τα προσωπικά σας δεδομένα. Δεν επιτρέπεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών να μας παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα χωρίς τη συναίνεση αυτή.

14. Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις 24/5/2018 και τροποποιήθηκε αντίστοιχα στις 02/04/2018. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.

15. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας; 

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Ομοσπονδία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.
 
16. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας; 

Για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του Αιτήματός σας μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2106894875–2106812523 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 

Χορηγοί

Υποστηρικτές

Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.