ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ EΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

1. Επίσημο Ιατρικό Πιστοποιητικό που να δηλώνει και να περιγράφει την αναπηρία σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2725/99 καθώς και την αιτία που προκάλεσε την αναπηρία.

2. Για κάθε έναν αθλητή ξεχωριστά και σύμφωνα με το καταστατικό βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 2, πρέπει να γίνουν οι εξετάσεις:

- Καρδιολογική- Καρδιογράφημα

- Υπερηχογράφημα καρδιάς

- Γενική Εξέταση ούρων & αίματος

- Παθολογικές

- Δερματολογική Εξέταση (για Κολυμβητές)

- Οπτικής Οξύτητας (για τυφλούς) σε εξηκοστά

3. Αίτηση έκδοσης δελτίου (ακολουθεί φόρμα)

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον αθλητή, με το γνήσιο της υπογραφής του, θεωρημένο από την αστυνομία, που θα συνοδεύει την αίτηση έκδοσης δελτίου και που θα αναφέρει σε ποιο σωματείο ανήκει

5. 4 φωτογραφίες διαβατηρίου

6. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας

7. Εάν πρόκειται για αθλητές με νοητική αναπηρία δείτε το αρχείο με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στην ενότητα για τους αθλητές με νοητική αναπηρία.

 

ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΈΚΔΟΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

TWITTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

logo

 

ΟΑΚΑ, Ανοικτό Κολυμβητήριο

(επί της Σπύρου Λούη)

151 23 Αθήνα, Μαρουσι

info@eaom-amea.gr

Τεχνική Επιτροπή: 210 6821679

Γραμματεία: 210 6894875

Λογιστήριο: 210 6812523

Fax: 210 6849978

follow us on instagram

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία της. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ