Εγκύκλιος Κριτηρίων Ένταξης στο Σχεδιασμό για χειμερινά αθλήματα έτους 2020-2021

Με την παρούσα σας διαβιβάζουμε την Εγκύκλιο Κριτηρίων Ένταξης στο Σχεδιασμό 2020-2021 για τα Χειμερινά Ατομικά Αθλήματα, όπως αυτή εγκρίθηκε κατά την 46η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ στις 23 Σεπτεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο και το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Ομάδων Σχεδιασμού και Εθνικών Ομάδων, οι αθλητές και οι αθλήτριες, που περιλαμβάνονται στην συνημμένη λίστα, καλούνται στον Σχεδιασμό της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για τα Χειμερινά Ατομικά Αθλήματα Αγωνιστική περιόδου Οκτώβριος 2020 - Ιούλιος 2021.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι αθλητές /τριες που καλούνται στον Σχεδιασμό της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ καθώς και οι προπονητές και τα σωματεία τους οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Ομάδων Σχεδιασμού και Εθνικών Ομάδων και του Πειθαρχικού Κανονισμού της Ομοσπονδίας καθώς και του Κανονισμού και του ισχύοντος νόμου περί Αντι-Ντόπινγκ.

Σημειώνεται ότι για την ένταξη στο Σχεδιασμό 2020-2021 είναι υποχρεωτική η δήλωση της αποδοχής. Επιπλέον, οι αθλητές οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως και στην περίπτωση αποδοχής και στην περίπτωση μη αποδοχής ένταξης.

Εγκύκλιος Κριτηρίων Ενταξης 2020 2021 Χειμερινά Αθλήματα

Ονομαστική Λίστα Σχεδιασμού 2020 - 2021 Χειμερινά Ατομικά Αθλήματα,1.0 έκδοση

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2020

Υπεύθυνη δήλωση αθλητών Σχεδιασμου 2020 - 2021

Υπεύθυνη δήλωση Προπονητή αθλητών Σχεδιασμου 2020-2021

Εκτύπωση