Φόρμες Σχεδιασμού 2021

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής Ένταξης Αθλητή /τριας στο Σχεδιασμό 2021
  2. Υπεύθυνη Δήλωση για τον προπονητή /τρια του /της για την περίοδο 01.01.2021 - 31.12.2021.
  3. Δήλωση Συναίνεσης Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα.
  4. Δελτίο Υγείας Αθλητών Σχεδιασμού.

Εκτύπωση

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία της. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ