ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ στην 10η συνεδρίασή του στις 10 Σεπτεμβρίου 2013, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1, 2 και 3 του εγκεκριμένου και ισχύοντος Κανονισμού εγγραφών – μετεγγραφών της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, απεφάσισε να προκηρύξει την μεταγραφική περίοδο για το έτος 2013 (αγωνιστική περίοδος 2013 – 2014) ως εξής:

  1. Αιτήσεις μετεγγραφών από 15 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013 (συμπεριλαμβάνονται όλοι οι λόγοι μετεγγραφής πλην αυτού της αποδέσμευσης, με την  επιφύλαξη των περιπτώσεων των άρθρων 15, 16 και 17 του κανονισμού).
  1. Περιπτώσεις αθλητών που αποδεσμεύονται το χρονικό διάστημα είναι από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου  2013.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το παράβολο μετεγγραφής για κάθε αθλητή ανέρχεται στα €30,00 (τριάντα ευρώ) τα οποία κατατίθενται στην AlphaBank στον αρ. λογαρ. 349.00.2002.00.3030 της Ομοσπονδίας.

Παρακαλούμε για την εκ μέρους των σωματείων και την υπό μετεγγραφή αθλητών πιστή τήρηση του ισχύοντος κανονισμού.  Τον κανονισμό μεταγραφών μπορείτε να τον βρείτε στην κατηγορία ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ< ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ< ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Εκτύπωση

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία της. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ