Προκήρυξη μεταγραφικής περιόδου 2020 - 2021

Συντάχθηκε στις .

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ στην 46η συνεδρίασή του στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1, και 2 του εγκεκριμένου και ισχύοντος Κανονισμού εγγραφών – μετεγγραφών της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, απεφάσισε να προκηρύξει την μεταγραφική περίοδο για το έτος 2020 (αγωνιστική περίοδος 2020 – 2021) ως εξής:

Προκήρυξη μεταγραφικής περιόδου 2020 - 2021 (,pdf)

Αίτηση Μετεγγραφής (.docx)

Εκτύπωση

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία της. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ