Εγκύκλιος Κριτηρίων Ένταξης στο Σχεδιασμό έτους 2018 και αθλητές/ήτριες Σχεδιασμού 2018 (έκδοση 1.0)

Συντάχθηκε στις .

H Εγκύκλιος Κριτηρίων Ένταξης στο Σχεδιασμό έτους 2018 καθώς και οι αθλητές-αθλήτριες  του Σχεδιασμού 2018  (έκδοση 1.0)

Εγκύκλιος Κριτηρίων Ένταξης Αθλητές / τριες Σχεδιασμού - Ομαδικά αθλήματα - έκδοση 1.0

Εγκύκλιος Κριτηρίων Ένταξης Αθλητές / τριες Σχεδιασμού - Ατομικά αθλήματα - έκδοση 1.0

Εκτύπωση

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ορθή λειτουργία της. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε.
Περισσότερα Συμφωνώ Διαφωνώ